overzicht volgende »

Pieter en Ellen de Vreugd gaan jaar lang als vrijwilligers aan de slag in Zuid-Afrika (29/03/2012)

“Waar moet je van leven?” en: “wat ga je doen als je weer terug bent in Nederland?” Zomaar enkele van de vragen die Pieter en Ellen de Vreugd worden gesteld als zij vertellen dat zij een jaar in Zuid-Afrika zullen gaan wonen en werken. In Jeffrey’s Bay zullen zij het team van Victory4All versterken. Deze organisatie helpt kinderen uit de sloppenwijken met opvang en onderwijs. Zo kan Victory4All hen een uitweg bieden uit de spiraal van armoede en ellende.

Pieter en Ellen kwamen in 2010 in contact met Victory4All tijdens een vakantie in Zuid-Afrika. Pieter: “Een vriend van ons had ons gewezen op het project in Jeffrey’s Bay. We waren onder de indruk van de vruchten die het werk daar afwierp onder de allerarmste kinderen.” Ellen: “Toen we daar waren kregen we een rondleiding door het gehele project, het werk wat daar gebeurde sprak ons gelijk aan.” Victory4All is een onderdeel van Victory Christian Church in Jeffrey’s Bay. In 2003 startten de oprichters Johan en Astrid Vos het werk in de sloppenwijken. Inmiddels bestaat het team uit vijftig lokale medewerkers en internationale vrijwilligers.

Pieter koesterde al langer de wens om naar het buitenland te gaan. Het bezoek aan Victory4All versterkte deze wens, ook bij Ellen. Zo zegt zij: “Je groeit er beide in en maakt het hele proces samen door. Het is tenslotte een grote stap die je neemt.” Vorig jaar was het stel met een camperbusje op vakantie in Frankrijk. Pieter: “De vakantie was een moment van terugblikken en vooruitkijken. We keken terug op de tijd in Zuid Afrika en wat we daar meegemaakt hadden. Zou er misschien een mogelijkheid zijn om een periode mee te gaan werken? We hadden zoiets van: we denken er nog even over na, nemen voorzichtig wat stappen en leggen onze ideeën in gebed voor aan God.”

Geen stem uit de hemel
Er was geen moment van donder en bliksem of een stem uit de hemel die het stel uiteindelijk de knoop deed doorhakken. Pieter: “We correspondeerden per email met Johan en Astrid Vos, de oprichters van Victory4All. De reactie was zeer enthousiast. We bedachten een soort stappenplan om ons op ons vertrek voor te bereiden. Daarbij werden we telkens teruggeworpen op God.” Ellen: “Ik werk zeventien jaar bij de Rabobank, waar ik na een 2 jarige opleiding kon blijven. Ik heb bij de bank een verzoek gedaan voor een jaar onbetaald verlof. Ellen kreeg na een directie overleg te horen dat zij na een jaar Zuid Afrika terug kon komen. “Alle lof voor de bank” zegt zij. “Bovendien kent de Rabobank een coöperatieve ondersteuning voor vrijwilligersprojecten. De bank gaat een bedrag voor een onderdeel binnen het v4all project sponsoren.” Ook Ellens collega’s lieten zich niet onbetuigd. Zo werd er tijdens de kerstmarkt in de garage van de bank geld opgehaald om het stel financieel een steuntje in de rug te geven. De onkosten voor deze onderneming zijn geheel voor eigen rekening en daarom deed deze actie erg veel met Pieter en Ellen.

Pieter werkt parttime op het Andreas College, locatie Rijnmond, als docent godsdienst en als werkbegeleider bij ’s Heeren Loo op de v.i.c. afdeling. Verder hoopt hij in Juli zijn studie theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede af te ronden. Pieter: “Bij ’s Heeren Loo mag ook ik een jaar onbetaald verlof en vanuit het Andreas College is de intentie er ook om na een jaar weer terug te keren.”

Liefdevolle omgang
De ervaring die Pieter in de zorg en in het onderwijs heeft opgedaan kan hem in Zuid-Afrika goed van pas komen. Een van de projecten van Victory4All is het Rainbow dagverblijf. Daar worden kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in een liefdevolle omgeving opgevangen en krijgen ze een gezonde maaltijd. Door haar werkzaamheden bij de bank zou voor Ellen een administratieve functie voor de hand liggen. “Het leek mij leuk om dat onderdeel te ondersteunen. Verder kan ik mij daar inzetten in de crèche of bij andere projecten. Er zullen ook noodklussen zijn waar we soms moeten bijspringen. Hoofddoel voor ons is om de mensen daar te dienen.”

Thuis zullen, naast het werk, ook andere praktische zaken moeten worden afgehandeld. Zo staat de woning nu te koop. Pieter: “ we hebben te maken met een geweldige Regisseur en vertrouwen erop dat ook dit goed gaat komen, en wat goed dan is ligt in Zijn handen”. Ellen: “ Potentiële kopers kunnen als zij nieuwsgierig zijn kijken op de site www.boomvalk11.nl.” Een deel van de inboedel zal tijdelijk worden opgeslagen.

Positief
De familie reageerde ook positief op de plannen van Pieter en Ellen. Ellen: “Ik heb een zus die twee jaar gewerkt heeft in Aruba en mijn broers zijn geregeld in het buitenland. Ze vinden het dus niet vreemd, en erg mooi voor ons. De ouders van Pieter bezochten tijdens hun vakantie het project in Jeffrey’s Bay, net als zijn broertje, en zijn dus bekend met Victory4All. Het verblijf in Zuid-Afrika is zo gepland dat het precies in het schooljaar valt. Zo kan Pieter afstuderen en zijn werkzaamheden als docent afronden. Beiden benadrukken dat het vertrek naar Zuid-Afrika geen vlucht uit Katwijk is. Pieter: “We kijken met veel plezier naar het tv-programma ‘Ik vertrek’. De mensen die daar in beeld komen vluchten vaak uit Nederland vanwege het klimaat of de drukte en zijn daarnaast vaak negatief over het Nederland. Wij niet, wij houden van Katwijk, de familie en zijn gezegend met een paar mooie vriendschappen, we komen terug om ons leven hier weer op te pakken.

Het werk in Zuid-Afrika zal ongetwijfeld zijn impact hebben op het enthousiaste stel. Pieter: “We zien ernaar uit, maar ik geloof dat we ook moeilijke momenten zullen meemaken. De armoede is zeer groot en de gevolgen van aids zijn ongekend. De zwarte bevolking heeft, ondanks het feit dat de apartheid al jaren geleden werd afgeschaft, nog steeds te maken met een grote achterstand ten opzichte van blanke minderheid.” In steden als Durban en Johannesburg is bovendien sprake van veel geweld en criminaliteit. Ellen: “In Jeffrey’s Bay valt het mee met het geweld, maar het is er zeker wel, je moet het ook niet opzoeken door alleen een sloppenwijk in te gaan.”

Omzien naar de naaste
Pieter en Ellen benadrukken dat het dienen van de mensen het grootste doel is. Pieter: “We geloven dat God wil dat we omzien naar onze naaste, iets wat je ook thuis, in je eigen omgeving hoort te doen. Dat wij dit werk in Zuid-Afrika gaan doen maakt ons niet bijzonderder dan een ander. We kunnen in Katwijk trots zijn op vele projecten waar dit omzien naar elkaar ook gebeurt, denk aan de voedselbank, de kringloop en diverse inloophuizen” Ellen: “We willen de kinderen daar laten zien dat ze kostbaar zijn, en dat ook zij talenten hebben.”

Pieter & Ellen op Instagram